Duborezački atelje Milenković, osim izuzetne pažnje koju posvećuje izradi umetničkih predmeta od drveta, u skorijoj budućnosti ima za cilj i pokretanje obuke, ali i osnivanje škole duboreza.

Želimo da svoje znanje i umeće prenesemo na mlađe generacije. Težimo ka tome da otkrijemo nove talente i da decu usmerimo ka lepim i pravim vrednostima. Na samom početku naš plan je da polaznici savladaju osnove duboreza i iskoriste to kao početak jednog lepog hobija, ili umetničkog zanata, prema njihovoj želji i sposobnosti. Početni korak je da polaznici svoju ideju prenesu na crtež, a zatim na odgovarajući komad drveta. Nakon toga sledi savladavanje forme plitkog reljefa, pa tek onda oblici ornamentnog reljefa, i na kraju duboki reljef i skulpture. Detaljnije o svemu ovome obavestićemo vas naknadno, kada se budu stvorili odgovarajući uslovi za početak rada i obuke budućih duborezaca.