Restauracija starinskog i antikvarnog nameštaja

Radionica duborezart se bavi i „Restauracijom starog i antikvarnog nameštaja“ nudi usluge restauracije i popravke proizvoda od drveta. Zahvaljujući posebnoj tehnologiji završne obrade, stvari nakon naše restauracije zadržavaju imidž plemenite antike, dobijaju negovan muzejski izgled. Istovremeno, mogu se u potpunosti koristiti. Zvanično sa garancijom 2 godine. U praksi, godinamma pratimo naš rad. Konkretno pored samog rada, posedujem i diplomu „Руске академии Ремесел“ у Москви gde sam diplomirao i dobio zvanje restaurator 3 stepena. Nasa radionica vrsi restauraciju: Drvene, rezbarene, stilske i retke stvari. Stolovi, sekretare, ormani, ormani,prozore, vrata, sofe, fotelje, stolice, kao i stari Jugoslavvenski nameštaj 50-60, 70-80.

Proces restauracije nameštaja je veoma mukotrpan i tehnički jako, sožen i zahtevan proces. Restauracija antikvarnog nameštaja zahtevan nije samo složen proces, već zahteva i veliko znanje iz oblasti istorije umetnosti, visok profesionalizam i veštine majstora restauratora.

Nije tajna da je restauracija antiknog nameštaja odgovoran proces kako za očuvanje predmeta restauracije, tako i za sprečavanje naknadnog uništavanja. Bez obzira na stil u kojem je izrađen i složenost predstojećeg posla, nasa radionica poseduju znanje, veštine u restauraciji i očuvanju nameštaja u savršenstvu.

O tome se može mnogo reći i napisano ali najbolje govore fotografije naših radova.

Pravila za restauraciju nameštaja

Kada su u pitanju obnova i popravka nameštaja, kreće se od osnovnog – pranja i čišćenja. Zatim se prelazi na uklanjanje sekundarnih premaza, ali uz punu pažnju tako da se originalna patina ispod njih ne ošteti. Za restauraciju starih komada uvek se moraju koristiti okovi, lepkovi i premazi korišćeni u vreme izrade originala. Samo tako se mogu postići izgled i stanje najpribližniji originalu. Takođe se moraju poštovati svi materijali, hemikalije i procesi koji se koriste mogu lako i na isti način i ukloniti. Ne sme se zaboraviti da restauracija zapravo podrazumeva očuvanje i konzervaciju nameštaja, a ne menjanje i dodavanje elemenata koje original nikada nije imao. Stoga se intervencije bilo kog tipa moraju svesti na minimum. Posebno se obraća pažnja na vrstu drveta koja postoji na predmetu, gde se prilikom restauracije, delovi koji nedostaju popravljaju istim vrstim drveta. Najbolji efekat da se pokaze prava boja,tekstura i kepota samog drveta postize se selakom. Sam proces je dug i skuplji ali daje najlepše tonove drveta. Takođe se posebno vodi računa kad je u pitanju marketri da se delovi koji nedostaju obnavljaju furnirom toh drveta koje se u prošlosti koristilo. Naša radionica radi kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou gde uspešno sarađujemo sa prodavcima antikvarnog nameštaja.

Potvrde o radu

Potvrdu o radu mozete videti i skinuti klikom na ovaj link.