Forme koje se najčesće pojavljuju u duborezu su najčešće, floarne, zoofloarna i geometrijske.

Postoje nekoliko tehnika u duborezu koje se koriste za ukrašavanje drvenih površina:

  • Visoki ili duboki reljef kod koga se prostor i masa međusobno prepliću, odnosno pojedini delovi reljefa su toliko izbočeni od okvira prema posmatraču da se čini da prodiru kroz prosotr. Kod ovog reljefa poseban efekat i naglešena igra svetla, senke dubine i prostora postiže se takozvanim podrezivanjem. Figure doslovno u oku posmatrača iskaču iz površine drveta a latice cvetova podilaze u pozdinu i uspinju se i uvijaju u vazduhu i ostavljaju utisak da lebde. Podrezivanje se koristi da bi se prikrili različiti preseci razičitih površina na radu. Time se stvara utisak dubine jer u oku posmatrača izgleda da jedna površina pluta nad drugom jer visoke površine bacaju senku na površine ispod njih i doslovno se ima utisak trodimenzionalne slike. Visoki reljef je trodimenzionalan i veoma sličan skulpturi u punoj plastici te ga za ukupan utisak treba sagledati sa svih strana.
  • Niski ili plitki reljef ili kako se još naziva bareljef, za razliku od visokog je ispunjen manjim izbočenjima, iako se i tu javlja igra sa svetlom i senkom. Zbog senki stvorenih razlikama u visini pojedinih delova reljefa dolazi do pojave i izgleda plastičnosti. Kod ove tehnike, ivice jedne izdubljene površine naginju se na dole ka sledećoj površini preseka dok su spojevi dve površine lako uočljivi. „niski reljef je duborez koji se radi u definsanim slojevima i čitava izdubljena površina ima plitak izgled a spojevi izdubljenih površina se susreću tako da nijedna ne baca senku na sledeću dublju oblast“ – najveći broj sačuvanih primera ranih Egipatskih i Grčkih umetnika izvođenih u kamenu i mermeru urađena je u ovom stili.
  • Urezani ili ucrtani reljef nastaje tako što se samo spoljne linije crteža ili motiva dube u površinu drveta. Izdubljene linije dovršenog motiva su ujednačene i po dubini i po širini a odnos mase i prostora se manje primećuje nego kod viskog ili niskog reljefa. Jednostavne linije motiva sa velikim praznim površinama nadvišuju rezove. Pozadina motiva ostje u nivou postojeće površine drveta. Efekat koji nastaje je dvodeminzionalni. Kod niskog i visokog reljefa negativni prostor je pozadina koja se uklajna tokom procesa dubljenja dok je kod urezivanja površina glavni motiv.(pa opet slika ova treća)