Postupak izrade radova

Najpre pravimo izbor predmeta koji ćemo izrađivati: Ikona, portret, pejzaž, grb, logo, a zatim pristupamo crtanju i usklađivanju rama sa radom (npr. kada se rade ikone biramo odgovarajući ornament za ram). Ram može biti u sklopu rada, ali ga možemo i naknadno dodati, obično od iste vrste drveta. U sledećem postupku izrade prenosimo crtež na već pripremljenu površinu od drveta i pristupamo duborezačkom radu. Finalni postupak podrazumeva doterivanje i glačanje rada, zaštitu uljem na bazi prirodnih smola, sušenju. Delovi koji se pozlaćuju pripremaju se nanošenjem podloge u više slojeva, brušenjem najfinijom granulacijom kako bi se dobila idealno glatka površina za pozlatu, koju ćemo nakon sušenja zaštititi dvoslojnim premazivanjem. Po završetku procesa sušenja, pozlate i zaštite, pristupa se nanošenju prirodnog voska koji ćemo posle 24 h, kada drvo upije vosak, polirati tkaninom od čiste vune, čime proces izrade završavamo.

  • AKCIJE
  • LICITACIJE
  • REKLAME

Copyright duborezart.com 2017/18