Duborezački atelje Milenkovic postoji deset godina

Duborezački atelje Milenković postoji već deset godina. Tokom svih ovih godina težili smo ka usavršavanju rada, zadržavajući autentičnost i lepotu srednjovekovnog duboreza, što se vidi na našim ikonama, ali dodajući i savremene crte, što se, sa druge strane, može videti kod ostalih radova: pejzaža, portreta i predmeta, koji se koriste u svakodnevnom životu. Svaki naš rad je unikatni ručni rad, a mnogi su zbog svoje umetničke vrednosti i kvaliteta dobili domaća i međunarodna priznanja.


Time se naročito ponosimo, i sa velikim zadovoljstvom predstavljamo vam naše originalne, unikatne umetničke radove, nešto što ćemo ostaviti u nasleđe budućim generacijama.

  • AKCIJE
  • LICITACIJE
  • REKLAME

Copyright duborezart.com 2017/18