Simbolika ikone

Pošto je (dakle), to sve tako, mi idući carskim putem i sledujući bogonadahnutom učenju Svetih Otaca naših i predanju Saborne Crkve - jer znamo da je to predanje Duha Svetoga Koji obitava u njoj - određujemo sa svakom pažnjom i tačnošću: da se paralelno sa znakom Časnog i Životvornog Krsta postavljaju časne i svete ikone - koje su odgovarajuće urađene od boja, mozaika i drugog materijala, u svetim Božjim crkvama, na sveštenim sasudima i odeždama, na zidovima i daskama, u kućama i po putevima ; (i to): ikonu Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i Prečiste Vladičice naše Svete Bogorodice, i Časnih Anđela, i svih Svetih i Prepodobnih ljudi. Jer ukoliko se ove stalno posmatraju u ikoničnim (likovnim) izobraženjima, utoliko se i oni koji ih gledaju pokreću ka željenju i podražavanju samih Originala. I da se ovima jednako odaje celivanje i počasno poklonjenje, ali ne i istinsko služenje po veri našoj, koje priliči samo Božanskoj Prirodi, nego da kao što znaku Časnog i Životvornog Krsta i Svetim Jevanđeljima i ostalim sveštenim posvetama (grčki), tako da i u čast ovih činimo prinos kađenja i svetlosti (sveće i kandila), kao što Je to bio pobožan običaj i u drevnih (hrišćana). Jer čast koja se odaje ikoni (liku) prelazi na Original (prvolik) i ko se poklanja ikoni, poklanja se ličnosti onoga koji je na njoj naslikan....

Svete Ikone su kao otvorena kniga za koje se uče svi,posebno neuki.Sveti Jovan Damskin kaže"Ikona je kao učitelj za proste,koju ne znaju čitatati,a kniga za pismene;ona govori pogledu koliko reč sluhu.Ikona je kao knjiga,koja nam pomaže da se setima dela Božijihi svetitelja njegovih"Zato Ikone treba poštovati,a poštujemo ih ako ih stavljamo u hramove,kuće i druga mesta,ako im se klanjamo,ako ih celivamo,kao i sveće pred njima palimo.

  • AKCIJE
  • LICITACIJE
  • REKLAME

Copyright duborezart.com 2017/18