Odlike drveta

Sa korenjem duboko usađenim u zemlju, i granama ustremljenim ka nebu, kod mnogih naroda drvo simbolizuje vezu između dva sveta - zemaljskog i nebeskog. Odvajkada se zna za "drvo sveta", "drvo života" , „drvo poznanja dobra i zla“ a u mnogim drevnim religijama drvo je bilo predmet poklonjenja, kao mesto gde prebivaju božanstva. Kod različitih naroda, različite vrste drveća je bilo sveto. Hrišćanstvo je sledilo starozavetne tradicije: u Bibliji se spominju tri osnovna sveta drveta: jela, brest (čempres) i šimšir (kedar, kiparis, palma). "Slava Livanska tebi će doći, jela, brijest i šimšir, da ukrase mjesto svetinje moje da bi proslavio mjesto nogu svojih." - govorio je prorok Isaija (Isaija 60.13). Po Predanju, ove tri vrste drveta, nakon što su rasle zajedno, poslužile su kao materijal za Krst Gospodnji.

Uočljiva je simbolička veza Časnoga Krsta i rajskoga Drveta Života. Ove vrste drveta poseduju upravo one osobine neophodne za hrišćansku simboliku. One su večno zelene i dugo netruležne biljke. Drvo, kao materijal, pre svega je simbolički vezano za Živototvorni Časni Krst i sa takvim značenjem široko prihvaćeno u Crkvi, tako da se predmetima izrađenim od njega pridaje poseban sakralni značaj. Poznato je da su mnogi duborezani krstovi, stavroteke, panagije i ikone ukrašeni skupocenim zlatnim i srebrnim okovima sa usađenim dragim kamenjem. Nije potrebno naglasiti, da su svete scene, izrezane u drvetu, glavna vrednost ovakvog zlatarskog crkvenog predmeta. Kiparis i pevg (vrsta palme) su najčešće korišćene vrste drveta za izradu ikona u plitkom reljefu u Istočnoj Crkvi. Pored simboličke veze sa drvetom Časnog Krsta, palma je od najranijih vremena simbol pobede. U hrišćanstvu palma je simbol duhovne pobede, rađanja u Duhu i Vaskrsenja. Potvrdu naznačene simbolike nalazimo u Novom Zavetu. To su palmine grančice prilikom ulaza Gospodnjeg u Jerusalim i palmine grančice u rukama pravednika koji stajaše pred prestolom i Jagnjetom u Nebeskom Jerusalimu (Otkrivenje 7.9). U današnje vreme tradicija duborezanja svetih scena živi i razvija se. Od drveta se režu monaški, naprsni i ručni krstovi, panagije, darohranilice, kivoti itd.

Preuzeto sa sajta: www.pokimica.com

  • AKCIJE
  • LICITACIJE
  • REKLAME

Copyright duborezart.com 2017/18